Фирма "А-Тест-Серт" ЕООД бе създадена на 05.08.2002 г. в град София.  Целта на фирмата е да предоставя услуги позволяващи на нашите клиенти да подобрят техния продукт до европейско и/или световно ниво. 

Особено ценим нашия екип съставен от специалисти в различни области: водещи специалисти в областта на заваряването, консултанти, политилози и икономисти. 

Дейността на фирмата е разделена в два основни отдела:

Сертификационни услуги :

  • Орган по сертификация на персонал с обхват на акредитацията съгласно БДС EN 17024:2004: Сертификация на "Изпълнителски персонал по заваряване" (заварчици).

Консултантски услуги:

  • За подготовка на проекти по програмите на Европейския Съюз (ЕС)
  • За Програма ФАР
  • За Структурни и кохезионни фондове на ЕС
  • За инженерингова дейност


1421 София,
Лозенец, ул. "Добър Юнак" № 6,
партер

 
Телефон/факс: (02) 865 01 92
Допълнителна информация:
- за сертификационни услуги: 0889 671 493
- за консултантски услуги: 0888 860 863