Фирма "А-Тест-Серт" ЕООД бе създадена на 05.08.2002 г. в град София.  Целта на фирмата е да предоставя услуги позволяващи на нашите клиенти да подобрят техния продукт до европейско и/или световно ниво. 

Особено ценим нашия екип съставен от специалисти в различни области: водещи специалисти в областта на заваряването, инженерните науки, управление на качеството. 

Сертификационни услуги :

  • Орган по сертификация на персонал с обхват на акредитацията съгласно БДС EN 17024: Сертификация на "Изпълнителски персонал по заваряване" (заварчици).


1421 София,
Лозенец, ул. "Добър Юнак" № 6,
партер

 
Телефон/факс: (02) 865 01 92
Допълнителна информация:
- за сертификационни услуги: 0889 671 493; 0888 860 863